Kabhi dil mein ehsaas hota hai ki

Kabhi Kabhi Dil Mein
Ehsaas Hota Hai
Ki Jab Yeh Zindhgi
Khatm Ho Jayegi
To Bas Ek Khyal Hoga
Dobara Jeene Ka
Kabhi Kabhi Dil Mein
Ehsaas Hota Hai
Ki Jab Yeh Zindhagi
Sath Na Deegi
To Bas Ek Kyal Hoga
Tumhare Saath Jeena Ka