Kuch mil gaya is jahan mein kho

Kuch Mil Gaya Is Jahan Mein
Kuch Kho Gaya Is Jahan Mein
Apne Huye Paraye Yun
Ke Chhod Gaye Humay Is Jahan Mein
Tumse Thhi Na Hume Umeed Ye
Ke Tum Bhi Shamil Ho Jaaoge Us Jahan Mein
Itni Chahat, Pyaar, Mohabbat Huyi Hume
Ke Sochte Rahe Tumhe Is Jahan Mein
Wafa Karne Ka Sila Ye Mila
Ke Pa Rahe Hain Saza Is Jahan Mein
Kyon Bhool Jate Ho Tum Ke
Hum Bhi Majod Hain Is Jahan Mein
Har Pal, Har Lamha Aati Rahe Yaad Meri
Ke Bhool Paoge Na Tum Hume Is Jahan Mein
Ro Ro Kar Kati Raatein Jo
Tujh Ko Bhi Neend Na Mile Is Jahan Mein
Ankhon Mein Aaye Ansoo Jo
To Nam Ho Jaye Ankhein Teri Is Jahan Mein
 Â¤- Â¥Â Â¤‘’º  Â¤Â® Â¤Â¿ Â¤Â²  Â¤– Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤- Â¥Â Â¤‘’º  Â¤— Â¥‘’¹  Â¤– Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤… Â¤Âª Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¥Â Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤Âª Â¤Â° Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤Â¯ Â¥‘’š Â¤Â
 Â¤- Â¥‘’¡  Â¤‘’º Â¥‘’¹ Â¤Â¡  Â¤– Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Â¥ Â¥  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤‘’° Â¤Â® Â¥Â Â¤Â® Â¥ Â¤Â…  Â¤Â¯ Â¥‘’¡
 Â¤- Â¥‘’¡  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â®  Â¤Â­ Â¥  Â¤Â¶ Â¤Â¾ Â¤Â® Â¤Â¿ Â¤Â²  Â¤Â¹ Â¥‘’¹  Â¤Å— Â¤Â¾ Â¤— Â¤– Â¥‘’¡  Â¤‘’° Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤‘’¡ Â¤Â¤ Â¤Â¨ Â¥  Â¤Å¡ Â¤Â¾ Â¤Â¹ Â¤Â¤,  Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°,  Â¤Â® Â¥‘’¹ Â¤Â¹ Â¤Â Â¥Â Â¤Â Â¤Â¤  Â¤Â¹ Â¥Â Â¤Ë†  Â¤Â¹ Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤- Â¥‘’¡  Â¤Â¸ Â¥‘’¹ Â¤Å¡ Â¤Â¤ Â¥‘’¡  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¥‘’¡  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¥Â Â¤Â¹ Â¥‘’¡  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤Âµ Â¤Â« Â¤Â¾  Â¤- Â¤Â° Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤- Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¿ Â¤Â² Â¤Â¾  Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤Â® Â¤Â¿ Â¤Â² Â¤Â¾
 Â¤- Â¤Â¿  Â¤Âª Â¤Â¾  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¸ Â¥‘’º  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤- Â¥Â Â¤Â¯ Â¥‘’¹  Â¤Â­ Â¥‘’š Â¤Â²  Â¤Å— Â¤Â¾ Â¤Â¤ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¥‘’¹  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â®  Â¤- Â¥‘’¡
 Â¤Â¹ Â¤Â®  Â¤Â­ Â¥  Â¤Â® Â¥Å’ Â¤Å— Â¥‘’š Â¤Â…  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤Â¹ Â¤Â°  Â¤Âª Â¤Â²,  Â¤Â¹ Â¤Â°  Â¤Â² Â¤Â® Â¥Â Â¤Â¹ Â¤Â¾  Â¤‘’  Â¤Â¤ Â¥  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¥‘’¡  Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â…  Â¤Â® Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¥
 Â¤- Â¤Â¿  Â¤Â­ Â¥‘’š Â¤Â²  Â¤Âª Â¤Â¾ Â¤— Â¤– Â¥‘’¡  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â®  Â¤Â¹ Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤Â° Â¥‘’¹  Â¤Â° Â¥‘’¹  Â¤- Â¤Â°  Â¤- Â¤Å¸ Â¥  Â¤Â° Â¤Â¾ Â¤Â¤ Â¥‘’¡  Â¤Å— Â¥‘’¹
 Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤Â­ Â¥  Â¤Â¨ Â¥ Â¤‘’š Â¤Â…  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â® Â¤Â¿ Â¤Â² Â¥‘’¡  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡
 Â¤‘’  Â¤‘’š Â¤— Â¥‘’¹  Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤‘’  Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤‘’  Â¤‘’š Â¤Â¸ Â¥‘’š  Â¤Å— Â¥‘’¹
 Â¤Â¤ Â¥‘’¹  Â¤Â¨ Â¤Â®  Â¤Â¹ Â¥‘’¹  Â¤Å— Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤‘’  Â¤‘’š Â¤— Â¥‘’¡  Â¤Â¤ Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¥  Â¤‘’¡ Â¤Â¸  Â¤Å— Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Â® Â¥‘’¡