Mangta to badhu mali jay chhe ek

Mangta To Badhu Mali Jay Chhe,
Ek Tara Sivay.
Saath To Badha No Mali Jay Chhe,
Ek Tara Saath Sivay.

Jivan No Darek Virah Sahan Kari Saku Chhu,
Ek Tara Virah Sivay.
Jivan Ni Ghani Badhi Vastuo Chhodi Saku Chhu,
Ek Tari Yado Sivay.
Mukh Par Ghana Kutrim Hasyo Sarjya Chhe,
Ek Tara Kudarti Hasy Sivay.
Tara Vina Maru Astitva J Nathi,To
Shu Kaam Chhe, Maru Ahiya,