Mere rukte sans kab ruk jayain kaya

Mere Rukte Rukte Sans
Kab Ruk Jayain… Kaya Pata ?
Harey Pataon Se Gulabi Full
Kab Suk Jayain ….Kaya Pata?
Yeh Mere Desh Ke Dhartee-Hai
Tuje Hasta Dekhna Chahata Hoon
Tere Mathe Ko, Tere Bachon Ke
Khooon Ke Bina ..Dekhna Chahata Hoon
Tere Kheton Mein, Tere Bagoonn Mein
Fer Koi Baaahar Layena Chahata Hoon
Tere Raaahon Khushalee Bahar Lana Chahata Hoon
Tera Beta Kahalan Chahata Hoon
Tere Bhikerai Dupatai Ko, Fer,
Tera Shingaar Banauna Chahata Hoon.
Koi Nek Kam Karena Chahata Hoon
Mere Rukte Rukte Sans
Kab Ruk Jayain… Kaya Pata?