Nashemand saare gumnaam kyon hai is basti

Nashemand Saare Gumnaam Kyon Hai?
Is Basti Ke Dayaar Sunsaan Kyon Hai?
Yeh Basti Hai Ghum Ke Melon Ki Basti,
Is Basti Ke Gulshan Viraan Kyon Hai?
Yeh Basti Hai Dard Paraston Ki Basti,
Is Basti Me Maut Imaan Kyon Hai?
Yeh Basti Hai Surkh Nazron Ki Basti,
Is Basti Me Kaala Aasmaan Kyon Hai?
Yeh Basti Hai Guzri Baaton Ki Basti,
Is Basti Me Chup Har Zubaan Kyon Hai?
Yeh Basti Hai Gehre Andheron Ki Basti,
Is Basti Me Rehti Afshaan Kyon Hai?