Love not one two d one who

Love Not One, Love Not Two,
Love D One Who Loves U True
Love Not Three, Love Not Four,
Love D One Who Loves U More
Love Not Five, Love Not Six,
Love D One Who Really Sticks
Love Not Seven, Love Not Eight,
Love D One Who Really Waits