Duniya fana ho sakti hai jism sakta

Duniya Fana Ho Sakti Hai
Jism Fana Ho Sakta Hai
Magar Wo Dil Kya Fana Hoga
Jisme Aap Jaise Dost Hai….