Aak nanhi si bay jan dhat ki

Aak Nanhi Si Bay Jan Si
Dhat Ki Machine Hai
Tele Phone
Lakhon Apno Ko Milata Hai
Tele Phone
Bichray Houno Ki Khabar Lata Hai
Tele Phone
Dorioon Ko Mitata Hai
Tele Phone
Dase Badase Ki Khabray Lata Hai
Tele Phone
Apno Ko Apno Say Milata Hai
Tele Phone