Ab laut aho sajaan kai tum sai

Ab Laut Aho Sajaan
Kai Tum Sai Bichra Baraas Gozar Gahai
Kai Tum Sai Mila Baraas Gozar Gahai
Mah Tera Houn Tera Hona Ehsaan Nahi
Ab In Moshkoloh Ko Ahsaan Kar
Ab Laut Aho Sajaan
Ab Laut Aho Sajaan