Koi no diabitis vadharvanu bandh kar aatlu

Koi No Diabitis Vadharvanu Bandh Kar,
Aatlu Mithu Mithu Bolvanu Bandh Kar,
Have To Hu, Thadhe Thartharu Chhu,
Maro For Frij Ma Rakhvanu Bandh Kar.