Safaid sadhi par jab tum laal bindhi

Safaid Sadhi Par Jab Tum Laal Bindhi‚  Lagati Ho
Khuda Kasam Ambulance Nazar Aati Ho
Farq Sirf Itna Hai Ke Woh Ghayal Ko Le Jati Hai
Or Tum Ghayal Kar Jati Ho