Aftaab se chalakta aab hai shayri mahtaab

Aftaab Se Chalakta Aab Hai Shayri
Mahtaab Se Barasti Aag Hai Shayri
Jo Na Dikhe Bas Mehsus Ho
Voh Rangeen Bag Hai Shayri
Na Kar Saka Poori Isey
Kalam Kafeer Hai Hath Bezaar
Unchuva Ek Bavaal Hai Shayri