Agar dena hi tha to dard ke

Agar Dena Hi Tha To Dard Ke Saath Dua Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Saza Ke Saath Jafaa Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Dhokey Ke Saath Wafa Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Khanto Ke Saath Phool Bhi Detey

Agar Dena Hi Tha To Aaj Ke Saath Pani Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Tanhai Ke Saath Mehfil Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Zakhm Ke Saath Malham Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Andhere Ke Saath Roshni Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Aanshun Ke Saath Hansi Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Gum Ke Saath Khushi Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Nafrat Ke Saath Mohabbat Bhi Detey
Agar Dena Hi Tha To Maut Ke Saath Zindagi Bhi Detey