Ashiqi be dili se mushkil hai phir muhabbat

Ashiqi Be-Dili Se Mushkil Hai
Phir Muhabbat Usi Se Mushkil Hai
Ishq Agaz Hi Se Mushkil Hai
Sabr Karana Abhi Se Mushkil Hai
Ham ?? Asan Hain Aur Hamare Liye
Dushmani Dosti Se Mushkil Hai
Jis Ko Sab Be-Vafa Samajhate Hon
Bevafai Usi Se Mushkil Hai
Ek Do Dusare Se Sahel Na Jaan
Har Koi Har Kisi Se Mushkil Hai