Dhundh hai woh dhup mein kuch nahin

Dhundh Hai Woh Dhup Mein Kuch Nahin,
Boond Hai Woh Dhup Mein Kuch Nahin,
Chupa Hai Woh Raah Mein Kuch Nahin,
Dhokha Hai Woh Nigaah Mein Kuch Nahin,
Gum Hai Woh Talaash Mein Kuch Nahin,
Door Hai Woh Paas Mein Kuch Nahin,
Yaad Hai Woh Zehen Mein Kuch Nahin,
Saath Hai Woh Wehem Hai, Kuch Nahin.