Dukh dekar ab hosla passt ho challa

Dukh Dekar Ab Hosla Passt Ho Challa‚  Hai
Jee Payen Hum Yarro Ye Dua Karo
Toot Na Jaayen Hum Yaro Ye Dua Karo
Bikhar Na Jaun Main Yaro‚  Ye Dua Karo
Himat Na‚  Harren Hum Yaro Ye Dua Karo
Zindagi Mout Na Ban Jaaye Yaro Ye Dua Karo