Gallan wich gall wadhayi di nahi gaall

Gallan Gallan Wich Gall Wadhayi Di Nahi
Gaall Bhen Di Kare Seena Shali
Te Gall Maa Di Suni Sunayi Di Nahi
Bin Bolle Je Dushman Mom Ho Je
Us Mom Nu Agg Vikhayi Di Nahi
Gusse Di Agg Pyaar Bujaawe
Te Russe Di Agg Paani
Je Gal Ulaj Gayi Mud Ke Soot Ni Aani