Hum gunahgaar hai ko saza de do

Hum Gunahgaar Hai Hum Ko Saza De Do
Mout Aa Jaye Hume Bus Itni Si Dua De Do
Mere Yaar Mujh Ko Khushi Se Saza Da Gaya
Hath Tham Kar Mera Kisi Or Ka Saath De Gaya
Hum Ne Wafa Ka Tum Se Itna Sila Paya Hai
Dil Chhalni Huya Hai Or Rona Ab Aaya Hai
Hum Ko Mohaabat Par Aitbaar Na Raha
Tere Baad Kisi Se Pyaar Na Raha
 Â¤Â¹ Â¤Â®  Â¤– Â¥Â Â¤Â¨ Â¤Â¾ Â¤Â¹ Â¤– Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¹ Â¤Â®  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤Â¸ Â¥‘’º Â¤Â¾  Â¤Â… Â¥‘’¡  Â¤Â… Â¥‘’¹
 Â¤Â® Â¥Å’ Â¤Â¤  Â¤‘’   Â¤Å— Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤Â Â¤Â¸  Â¤‘’¡ Â¤Â¤ Â¤Â¨ Â¥  Â¤Â¸ Â¥  Â¤Â… Â¥Â Â¤‘’   Â¤Â… Â¥‘’¡  Â¤Â… Â¥‘’¹
 Â¤Â® Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¥‘’¡  Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤Â® Â¥Â Â¤Â  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤— Â¥Â Â¤Â¶ Â¥  Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Â¸ Â¥‘’º Â¤Â¾  Â¤Â… Â¥‘’¡  Â¤– Â¤Â¯ Â¤Â¾
 Â¤Â¹ Â¤Â¾ Â¤Â¥  Â¤Â¥ Â¤Â¾ Â¤Â® Â¤- Â¤Â°  Â¤Â® Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¤Â¾  Â¤- Â¤Â¿ Â¤Â¸ Â¥  Â¤– Â¤Â°  Â¤- Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¾ Â¤Â¥  Â¤Â… Â¥‘’¡  Â¤– Â¤Â¯ Â¤Â¾
 Â¤Â¹ Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤Âµ Â¤Â« Â¤Â¾  Â¤- Â¤Â¾  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â®  Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤‘’¡ Â¤Â¤ Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¿ Â¤Â² Â¤Â¾  Â¤Âª Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†
 Â¤Â… Â¤Â¿ Â¤Â²  Â¤‘’º Â¤Â² Â¤Â¨ Â¥  Â¤Â¹ Â¥Â Â¤‘’   Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤– Â¤Â°  Â¤Â° Â¥‘’¹ Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤… Â¤Â  Â¤‘’  Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†
 Â¤Â¹ Â¤Â®  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤Â® Â¥‘’¹ Â¤Â¹ Â¤Â Â¥Â Â¤Â Â¤Â¤  Â¤Âª Â¤Â°  Â¤Â Â¤Â¤ Â¤Â Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¤Â¾
 Â¤Â¤ Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¥‘’¡  Â¤Â Â¤Â¾ Â¤Â…  Â¤- Â¤Â¿ Â¤Â¸ Â¥  Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¤Â¾