Hume har us pal se shikayat hai

Hume Har Us Pal Se Shikayat Hai
Jab Hume Tumhari Zaroorat Hai
Hume Har Us Dua Se Shikayat Hai
Jab Khuda Se Uthti Tumhare Liye Ibadat Hai
Hume Har Us Ada Se Shikayat Hai
Jab Hume Tumhare Gohar Se Mohahbat Hai
Hume Har Us Haya Se Shikayat Hai
Jab Hume Tumhari Haya Se Adavat Hai