In lehron pe chalna sikhaya hai tumne

In Lehron Pe Chalna Sikhaya Hai Tumne
Pyaar Mein Apno Pe Jalna Sikhaya Hai Tumne
Hum Toh Daaman Bacha Lete Magar
Duniya Walo Ke Saamne Mujhe
Ruswa Karaya Hai Tumne
Pyaar Karna Nahi Aata Thha Mujhe
Pyaar Kerna Sikhaya Hai Tumne
Bhool Na Paaunga Saari Zindagi Ab Jise
Aisa Gum Tohfe Mein Diya Hai Tumne
Bada Mashhoor Tha Hansne Hasaane Ko
Hothon Se Tabassum Churaya Hai Tumne
Tujh Ko Kaise Dua Doon Ke Khush Tu Rahe
Meri Duaon Ko Baddua Banaya Hai Tumne
Main Toh Roshan Bhi Na Ho Saka Tha Abhi
Chadhte Suraj Ko Kaise Dubaya Hai Tumne.
 Â¤‘’¡ Â¤Â¨  Â¤Â² Â¤Â¹ Â¤Â° Â¥‘’¹  Â¤Âª Â¥‘’¡  Â¤Å¡ Â¤Â² Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¿ Â¤— Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤… Â¤Âª Â¤Â¨ Â¥‘’¹  Â¤Âª Â¥‘’¡  Â¤Å— Â¤Â² Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¿ Â¤— Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Â¹ Â¤Â®  Â¤Â¤ Â¥‘’¹  Â¤Â… Â¤Â¾ Â¤Â® Â¤Â¨  Â¤Â Â¤Å¡ Â¥Â Â¤Å¡ Â¤Â¾  Â¤Â² Â¥‘’¡ Â¤Â¤ Â¥‘’¡  Â¤Â® Â¤– Â¤Â°
 Â¤Â… Â¥Â Â¤Â¨ Â¤Â¿ Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â  Â¤Âµ Â¤Â¾ Â¤Â² Â¥‘’¹  Â¤- Â¥‘’¡  Â¤Â¸ Â¤Â¾ Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤Â® Â¥Â Â¤Â Â¥‘’¡
 Â¤Â° Â¥Â Â¤Â¸ Â¤Âµ Â¤Â¾  Â¤- Â¤Â° Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤- Â¤Â° Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¨ Â¤Â¹ Â¥  Â¤‘’  Â¤Â¤ Â¤Â¾  Â¤Â¥ Â¤Â¾  Â¤Â® Â¥Â Â¤Â Â¥‘’¡
 Â¤Âª Â¥Â Â¤Â¯ Â¤Â¾ Â¤Â°  Â¤- Â¤Â° Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¿ Â¤— Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Â­ Â¥‘’š Â¤Â²  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Âª Â¤Â¾ Â¤Å  Â¤‘’š Â¤– Â¤Â¾  Â¤Â¸ Â¤Â¾ Â¤Â° Â¥  Â¥‘’º Â¤Â¿ Â¤Â¨ Â¥Â Â¤Â… Â¤– Â¥  Â¤… Â¤Â  Â¤Å— Â¤Â¿ Â¤Â¸ Â¥‘’¡
 Â¤Â Â¤Â¸ Â¤Â¾  Â¤– Â¤Â®  Â¤Â¤ Â¥‘’¹ Â¤Â¹ Â¤Â« Â¥‘’¡  Â¤Â® Â¥‘’¡  Â¤Â… Â¤Â¿ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Â Â¤Â¡ Â¤Â¾  Â¤Â® Â¤Â¶ Â¥Â Â¤Â¹ Â¥‘’š Â¤Â°  Â¤Â¥ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¤‘’š Â¤Â¸ Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤Â¹ Â¤Â¸ Â¤Â¾ Â¤Â¨ Â¥‘’¡  Â¤- Â¥‘’¹
 Â¤Â¹ Â¥‘’¹ Â¤Â  Â¥‘’¹  Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Â¤ Â¤Â Â¤Â¸ Â¥Â Â¤Â¸ Â¥Â Â¤Â®  Â¤Å¡ Â¥Â Â¤Â° Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤- Â¥Ë† Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Â… Â¥Â Â¤‘’   Â¤Â… Â¥‘’š Â¤Â  Â¤- Â¤Â¿  Â¤— Â¥Â Â¤Â¶  Â¤Â¤ Â¥‘’š  Â¤Â° Â¤Â¹ Â¥‘’¡
 Â¤Â® Â¥‘’¡ Â¤Â° Â¥  Â¤Â… Â¥Â Â¤‘’  Â¤—  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤Â Â¤Â… Â¥Â Â¤‘’   Â¤Â Â¤Â¨ Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡
 Â¤Â® Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥‘’¹  Â¤Â° Â¥‘’¹ Â¤Â¶ Â¤Â¨  Â¤Â­ Â¥  Â¤Â¨ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥‘’¹  Â¤Â¸ Â¤- Â¤Â¾  Â¤Â¥ Â¤Â¾  Â¤… Â¤Â­ Â¥
 Â¤Å¡ Â¤Â- Â¤Â¤ Â¥‘’¡  Â¤Â¸ Â¥Â Â¤Â° Â¤Å—  Â¤- Â¥‘’¹  Â¤- Â¥Ë† Â¤Â¸ Â¥‘’¡  Â¤Â¡ Â¥Â Â¤Â Â¤Â¾ Â¤Â¯ Â¤Â¾  Â¤Â¹ Â¥Ë†  Â¤Â¤ Â¥Â Â¤Â® Â¤Â¨ Â¥‘’¡