Khamoshi ak gahri is haseen mahkty sham

Khamoshi Ak Gahri Khamoshi
Is Haseen Mahkty Sham Mai
Jab Haseen Yaadain Saath Hun Aur!
Aur Mazbut Iraday Saath Hun
Yah Gahri Khamoshi Zomani Hai
Waswasa Aak Ajeeb Waswasa
Yah Khamoshi Kisi Tufan Ka
Pashee Khayma Tu Nahi
Sunati Hai Ajab Dastan
Yah Gahri Aur Bolti Khamoshi
Asar Aak Gahra Asar
Yah Khamoshi Rakhty Hai Gahra Asar
Jo Dilon Pay War Karta Hai
Aak Bat Ko Hazar Bar Karta Hai
Gahre Asar Wali Bolty Khamshi
Khamshi Aak Gahri Khamshi