Kisi ke sard ankhoon may kay zard

Kisi Ke Sard Ankhoon May Kisi Kay Zard Cheray Pay
Kisi Ke Mehaktee Sansoon May Kisi Ke Sardmehre Pay
Achanak He Bahar Aye Aik Halka Sa Nikhaar Aye
Tho Samajnaa Mohabat Loat Aye Hey Mohabat Jagmagaye Hey
Kisi Kay Ansoon May Be Mohabat Zinda Reahtee Hey
Kisi Ke Aahoon Siskyoon May Be Mohabat Zinda Rehtee Hey
Kisi Je Baywafaye May Kisi Ke Kaj Adayee May Mohabat Zinda Rahtee Hey
Kisi Ke Parsayee May Kisi Ki Judayee May Mohabat Zinda Rehtee Hey
Koi Manay Ya Nan Manay Koi Samjay Ya Nan Samjay
Yeah Tho Ik Hakeekat Hey Mohabat Zinda Reahtee Hey