Lakho nirasha na vadalma gherayeli ashanu kiran

Lakho Nirasha Na Vadalma,
Gherayeli Ashanu Kiran Mali Gayu
Be -— Fam Vasti Ni Duniyama,
Khovayelu Maru Mane E Dil Mali Gayu.
Shi Rite Man Kabu Ma Rakhu ,
Aaj Mari Jindgi Ni Khushi Nu Karan Bani Gayu!
Khovai Gai Hati Kashti Bhar Darie Nirasha Na Bramar Ma
Samjya Pachi Mari Kashti Ne,
Khadak -— Kinara Nu Sharan Mali Gayu.
Have Hankari Jaish Mari Jivan Nauka Ne Mrugjal Na
Dariya Thi Khub Dur, Jindgi Ni Dubti Nav Ne,
Shahara Nu Chokkas Avran Mali Gayu
Have Atit Na Andhara Shu Kam Ulechva Mare!
Mari Khovaeli Atut Jindgi Ne,
Tara Sneh Nu Sharan Mali Gayu.