Leekhan deyaan wadi aan wichh jhuliaan hanariaan

Leekhan Deyaan Wadi Aan Wichh Jhuliaan Hanariaan
Udd Phudd Gayaan Baataan Tareaan Taay Mareean
Payaar Walee Kuli Jithaay Raal Kaay Wasaee Seeee
Uthaay Hun Thoon Eey Taay Kakhan Deyan Dharean
Teelian Dee Chaat Paye , Chun Chun Itt Layee
Wasan Deyan Ketan Hujtan Bathariaan
Kayoon Naeen Hun Pahlay Waang Zulfan Khilardee
Dhoop Whichh Khara Wan Chawan Day Ghanrian