Saalgirah ka din khas kyon hota hay

Saalgirah Ka Din Khas Kyon Hota Hay?
Kiya Is Liye Keh Is Din Main Nain Dunya Main Qadam Rakha?
Kiya Is Liye Keh Is Din Mujhay Dunya Main Aaye Howe,
Ek Baras Aur Ho Gaya,
Ek Baras Aur Main Nain Is Dunya Kay Gum Sahay,
Ek Aur Saal Main Nain Is Dunya Main Rehnay Ka Azaab Bardasht Kiya?
Yah Phir, Meri Saalgirah Ka Din Is Liye Khas Hay,
Keh Main Mout Say Ek Baras Aur Qareeb Ho Gaya?
Aur Is Duniya Say Buhut Jald Hi Jaan Chootnay Wali Hay?
Koi Bhi Waja Ho,Magar Kia Saalgirah Ka Din,
Dosray Dinon Ki Tarah, Ek Aam Saa Din Nahin Ho Sakta?