Tu abhi reh guzar mein hai qaid e makaam se

Tu Abhi Reh-Guzar Mein Hai Qaid-E-Makaam Se Guzar
Misar-O-Hijaaz Se Guzar, Paares-O-Sham Se Guzar
Jis Ka Amal Hai Be-Gard Us Ki Jaza Kuch Aur Hai
Hur-O-Khayam Se Guzar, Baadh-O-Jaam Se Guzar
Tera Imaam Be-Huzoor, Teri Namaaz Be-Suroor
Aisi Namaz Se Guzar, Aise Imaam Se Guzar