Thi ek aarzo jo ab bhi adhori

Thi ek aarzo jo ab bhi adhori hai.
Meri Jindagi Jo Kyon nahi Puri hai