Intazaar ka lamha hassen hota hai unhe

Intazaar Ka Lamha Hassen Hota Hai,
Unhe Dekte Hi Hamara Din Wateet Hota Hai,
Hum Unhe Pyar Karte Hai Yeh Unhe Prateet Nahin Karte
Magar Unhe Dheke Bine Din Wayteet Nahin Hota Hai