Ishq tu hai bas kisi se ho

Ishq Tu Ishq Hai Bas
Kisi Se Ho Chahee
Mujhe Hawa Se Ishq
Ye Usko Chote Hai
Mujhe Zameen Se Ishq
Woh Is Pe Chalte Hai
Haan Kaenat Se Ishq
Woh Sab Kuch Dekhta Hai
Mujhe Hai Ishq Khod See
Woh Mujh Main Baste Hai