Jab pass unke rahta hoon toh tiki

Jab Pass Unke Rahta Hoon
Toh Tiki Rahti Hai Mujhpe Unki Nigahein
Kabhee Jara Chhip Jata Hoon
Toh Khojti Rahti Hai Mujhe Unki Nigahein
Jab Dur Kahin Chala Jata Hoon
Toh Raasta Dekhti Rahti Hai Unki Nigahein
Aab Yahi May Soochta Rahta Hoon
Kya Kya Mere Liye Aur Karengi Unki Nigahein