Jo app hai humare liye woh dusre

Jo App Hai Humare Liye Woh Dusre Kaha
App Jaan Hai Humari Aur Dusre Hai Gawa
Jaan Ki Bazi Laga Di Hume Dil Ki Khatir
Pukar Lena Kahi Bhi Hum Aw Jayenge Waha

One thought on “Jo app hai humare liye woh dusre”

  1. Pingback: writeaessay

Leave a Reply