Joh chaho woh kabh hota hai koi

Joh Chaho Woh Kabh Hota Hai
Koi Milta Hai Toh Koi Kojata Hai
Koi Hasta Hai Toh Koi Rota Hai
Zindagi Toh Ekh Samjotha Hai
Jub Jisse Chao Woh Nahin Koi Aur Paas Hota Hai