Koi kehta hai mandir main khuda dekha

Koi Kehta Hai Mandir Main Khuda Dekha
Koi Kehta Hai Masjid Main Khuda Dekha
Koi Kehta Hai Kaleesa Main Khuda Dekha
Koi Kehta Hai Dil Main Khuda Dekha