Mehak hai feli hui sham bheki woh

Mehak Hai feli Hui
Sham Hai Bheki Hui
Woh Abhi Guzra Hai
Raat Hai Thehri Hui