Palkon paye apany bhitaya hain tum bury

Palkon Paye Apany Bhitaya Hain Tum Hain
Bury Duao Ke Bhaad Paya Hain Tumhain
Aasany Se Nahin Melay Ho Tum