Rooth jao kitna bhi par mana hum

Rooth Jao Kitna Bhi Par Mana Hum Lenge,
Dur Jao Kitna Bhi Bula Hum Lenge,
Dil Aakhir Dil Hai Koi Samundar Ki Ret Nahi,
Ke Likh Ke Naam Tera Mita Hum Denge.