Sanso ko chaman main khadey huney ka

Sanso Ko Chaman Main Khadey Huney Ka Ehsas,
Pav Key Nechey Asmaa Bechney Ka Agaj,
Gul Key Khilkilaney Ki Avaj,
Legta Hai Veh Hai Yeahi Kahi Aass Pass.