Shayari aur shayar do rishte hai ju

Shayari Aur Shayar Do Rishte Hai Ju Ek Hai
Chahe Shayari Shayar Likhe Yaa Shayri Shayar Ko Likhe
Baat Ek Hi Hai Jab Shayar Na Hoga Shayri Kis Kaam Ki
Jab Shayri Na Hogi Tu Shayar Kis Kam Ka