Sook ko dadde haya milte nahi

Sook Ko Dadde Haya Milte Nahi ,
Yahan Nigahen Asane Se Milte Nahi,
Ye Bhi Hasrat Ka Kya Sitam Hey,
Ishq Se Husn Ko Dadde Jafa Milte Nahi