Wo sadak ke iss paar thii hum

Wo Sadak Ke Iss Paar Thii
Hum Sadak Ke Us Par Tha
Kuchh Hum Aage Badhe
Kuchh Wo Aage Badhii
Hum Kuchh Aur Aage Badhe
Wo Bhee Kuchh Aur Aage Badhii
Hum Kuchh Aur Aage Badhe
Wo Bhee Kuchh Aur Aage Badhii
Ab Hum Sadak Ke Us Par Tha,
Aur Wo Sadak Ke Iss Par Thii