Allah insaan sey fermata hey meri teraf

Allah Insaan Sey Fermata Hey
Meri Teraf A Ker To Dekh
Mutawjah Na Hoon To Kehna
Meari Rah Main Chal K To Dekh
Rahain Na Khool Doo To Kehna
Mujh Sey Sawal Ker K Dekh
Bakhshish Ki Had Na Ker Doon To Kehna
Meray Liye Beyqader Ho K To Dekh
Qader Ki Had Na Ker Doon To Kehna
Meray Liye Lut K To Dekh
Rehmat […]