Mandir ma kadik jaap pan kari lau

Mandir Ma Kadik Jaap Pan Kari Lau Chuu,
Saadhu Banine Kadi Aalap Pan Kari Lau Chhu,
Manthi Kyaank Ishwar Na Bani Jaau,
Aem Vicharine Kadik Paap Pan Kari Lau Chhu