Naraz thai jaso evi beek lage che

Naraz Thai Jaso Evi Beek Lage Che
Koi Bahu Dur Che Chatay Samip Lage Che…!
Ek Tamaraj Jalak Ni Che Apeksha,
Baki Aa Prem Bhareli Duniya Pan Tamara Vagar
Khali Jaam No Glass Lage Che!!!.