Aap ka naam labon par nahin

Aap ka naam labon
par nahin laate,par sharm bayan karti hai.chhupate hain jo baat jahan se,woh aankhen
kaha karti hain.h