Apne mahol ki kahani se

Apne mahol ki kahani se

Apne mahol ki kahani se manoos nahin hain ab tak,
Hum kisi aur kahani ke tou kirdaar nahin..