Geele kagaz ki tarah hain zindagi

geele
kagaz ki tarah hain zindagi apni, koi jalata bhi nahin koi bahata bhi nahin, is
qadar hain akale rahao