Haram ki azmaton kia haqeqat samne us

Haram ki azmaton ki kia haqeqat samne us k

Haram ki azmaton ki kia haqeqat samne us k,
Wo dil jis me kisi insan ki tesveer hoti hai.