Hatho8217n ki hina chandd maasum

Hatho’n ki hina

Chandd maasum se patto’n ka lahu hai Mohsin,
jisko maheboob k hatho’n ki hina kahte hai,