Hazor e dost ajab hadasa hoa yara

Hazor e dost ajab hadasa hoa yara

Hazor e dost ajab hadasa hoa yara,
Har aik harf e shikiyat ne khod koshi kar li.