Husan ko ata hai jab apni zarorat

Husan ko ata hai jab apni zarorat ka kheal

Husan ko ata hai jab apni zarorat ka kheal,
Ashk par lutaf ki barsat bhi ho jati hai.